Personvernerklæring

Formål

miljøID er en appløsning som brukes til identifisering når man leverer avfall til en kommune eller et IKS. Gjennom miljøID vil du kunne se historikk rundt dine leveranser på gjenvinningsstasjonen, og eventuell annen informasjon som er relevant for dine leveringer.

MiljøID er levert av Vest Systempartner AS (VSP, herunder «databehandler») som behandler dine personopplysninger på vegne av de behandlingsansvarlige basert på særskilt databehandleravtale.

Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å kunne bruke appen, herunder oppfylle de rettigheter du har i din kommune eller avfallsselskap. Før du registrerer deg i appen må du bekrefte at du har lest og er informert om at dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen.

Personopplysninger

Til denne løsningen behandles følgende generelle personopplysninger om deg:
Navn, personnummer (kryptert), adresse, telefonnummer og epostadresse.

Denne informasjonen behøves for at din kommune / avfallsselskap skal kunne vite hvem du er og knytte dine leveranser til din eiendom.

Kilder til personopplysning

Personopplysningene som behandles gjennom MiljøID blir enten lagt inn av deg selv som kunde eller av din kommune eller avfallsselskap som har en tilknytning til deg som eier av en eiendom o.l.

For å kunne sende deg pushvarsler gjennom appen vår, registrerer vi enhets-ID (device-ID) for din smarttelefon eller nettbrett. Det er frivillig om man ønsker å motta slike varsler eller ikke.

Dine personopplysninger, herunder opplysninger vi mottar om deg i forbindelse med bruk av tjenesten, blir brukt til å utarbeide statistikk som benyttes til å forstå blant annet hvordan tjenesten vår benyttes, til å forbedre og videreutvikle tjenesten vår, og til å levere innsikt til våre kunder og samarbeidspartnere. Personopplysningene blir pseudonymisert før de fremstilles statistisk. Du vil aldri kunne identifiseres eller på annen måte gjenkjennes som del av statistikken.

Databehandler

Denne personvernerklæringen gjelder for alle VSP’s nettsteder, domener, mobilløsninger og skytjenester der VSP er databehandler.

VSP tilbyr mange forskjellige tjenester til kundene våre. De fleste av disse tjenestene innebærer behandling av kundedata, herunder personopplysninger. Formålet med behandlingen av personopplysningene bestemmes av kundene våre. Dette betyr at kunden er behandlingsansvarlig, VSP er databehandler og behandler kun personopplysninger på vegne av Kunden. Forholdet mellom Kunden som behandlingsansvarlig og VSP som databehandler skal reguleres av en databehandleravtale.

Kundens og VSPs forpliktelser

Når Kunden opptrer som behandlingsansvarlig skal denne i henhold til gjeldende personvernlovgivning sørge for det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene. Videre skal kunden vurdere eierskap til risikoen ved behandlingen av personopplysningene. Et annet viktig aspekt ved Kundens ansvar som behandlingsansvarlig er å overholde informasjonsplikten overfor de registrerte personene.

VSP er en naturlig del av Kundens ansvar som behandlingsansvarlig i den forstand at VSPs tjenester er del av den behandlingen av personopplysninger som Kunden må sikre at er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Når VSP behandler personopplysninger på vegne av Kundene sine må vi derfor gjøre dette i samsvar med personvernlovgivningen som gjelder for databehandlere.

Kort sagt er både Kunden og VSP forpliktet til å samarbeide for å sikre personvernet til de registrerte personene. VSP skal gi den informasjonen som er nødvendig for at Kunden skal kunne overholde gjeldende personvernlovgivning.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt.