Ta kontakt

Ta kontakt med ditt lokale IKS dersom du har tekniske problem eller spørsmål relatert til din eiendom eller registrerte data.